સત્તા અને શાણપણ, લેખખઃ એચ. બી. વરિયા, કિંમતઃ 150/- આપણે ત્યાં સત્તા આગળ શાણપણ નકામું એવી એક કહેવત છે. સત્તામાં શાણપણ ઉમેરાય તો સોનામાં સુગંધ ભળે. આ પુસ્તકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સત્તાધીકારીઓને તેમના રોજબરોજના વહીવટી કાર્યોમાં માર્ગદર્શન રૃપ થવાનો, મદદરૃપ થવાનો તથા તેમને પ્રેરણા પૂરી પાડવાનો છે. તેથી જ આ પુસ્તકમાં સત્તાની વિવિધ શાણપણની વાતો રજૂ કરવામાં આવી છે. જે માત્ર સત્તાધીશોને જ નહીં, પરંતુ દરેક વ્યક્તિને વાંચવી ગમે તેવી છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

સત્તા અને શાણપણ, લેખખઃ એચ. બી. વરિયા, કિંમતઃ 150/-

આપણે ત્યાં સત્તા આગળ શાણપણ નકામું એવી એક કહેવત છે. સત્તામાં શાણપણ ઉમેરાય તો સોનામાં સુગંધ ભળે. આ પુસ્તકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સત્તાધીકારીઓને તેમના રોજબરોજના વહીવટી કાર્યોમાં માર્ગદર્શન રૃપ થવાનો, મદદરૃપ થવાનો તથા તેમને પ્રેરણા પૂરી પાડવાનો છે. તેથી જ આ પુસ્તકમાં સત્તાની વિવિધ શાણપણની વાતો રજૂ કરવામાં આવી છે. જે માત્ર સત્તાધીશોને જ નહીં, પરંતુ દરેક વ્યક્તિને વાંચવી ગમે તેવી છે.

સત્તા અને શાણપણ, લેખખઃ એચ. બી. વરિયા, કિંમતઃ 150/- આપણે ત્યાં સત્તા આગળ શાણપણ નકામું એવી એક કહેવત છે. સત્તામાં શાણપણ ઉમેરાય તો સોનામાં સુગંધ ભળે. આ પુસ્તકનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સત્તાધીકારીઓને તેમના રોજબરોજના વહીવટી કાર્યોમાં માર્ગદર્શન રૃપ થવાનો, મદદરૃપ થવાનો તથા તેમને પ્રેરણા પૂરી પાડવાનો છે. તેથી જ આ પુસ્તકમાં સત્તાની વિવિધ શાણપણની વાતો રજૂ કરવામાં આવી છે. જે માત્ર સત્તાધીશોને જ નહીં, પરંતુ દરેક વ્યક્તિને વાંચવી ગમે તેવી છે.

Let's Connect

sm2p0