અમર ક્રાન્તિવીર ચંદ્રશેખર આઝાદ, અનુ. કુમિદ વકીલ, 135.00 ચંદ્રશંખર આઝાદનો ભારતની આઝાદીમાં બહુમુલ્ય ફાળો છે. આજે પણ આપણે તેમને ભારતની મહાન સપૂત અન શૂરવીર તરીકે યાદ કરીએ છીએ. ચંદ્રશેખર આઝાદ ભારતની આઝાદીના મહાન ક્રાન્તિકારી હતા. આ પુસ્તક તેમણે જીવનમાં કરેલ સંઘર્ષ, અંગ્રેજી સામેની તેમની લડાઈ, તેમની બહાદુરી વગેરે વિશે જીણવટપૂર્વક અને તથ્યતાપૂર્વક વાત કરે છે. ચંદ્રશેખર આઝાદના જીવનના અનેક મહત્ત્વના પાસાં આ પુસતક ખોલી આપશે. Call on 9825032340 for queries!

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

અમર ક્રાન્તિવીર ચંદ્રશેખર આઝાદ, અનુ. કુમિદ વકીલ, 135.00

ચંદ્રશંખર આઝાદનો ભારતની આઝાદીમાં બહુમુલ્ય ફાળો છે. આજે પણ આપણે તેમને ભારતની મહાન સપૂત અન શૂરવીર તરીકે યાદ કરીએ છીએ. ચંદ્રશેખર આઝાદ ભારતની આઝાદીના મહાન ક્રાન્તિકારી હતા. આ પુસ્તક તેમણે જીવનમાં કરેલ સંઘર્ષ, અંગ્રેજી સામેની તેમની લડાઈ, તેમની બહાદુરી વગેરે વિશે જીણવટપૂર્વક અને તથ્યતાપૂર્વક વાત કરે છે. ચંદ્રશેખર આઝાદના જીવનના અનેક મહત્ત્વના પાસાં આ પુસતક ખોલી આપશે.

Call on 9825032340 for queries!

#NavbharatSahityaMandir #Books #Reading

અમર ક્રાન્તિવીર ચંદ્રશેખર આઝાદ, અનુ. કુમિદ વકીલ, 135.00 ચંદ્રશંખર આઝાદનો ભારતની આઝાદીમાં બહુમુલ્ય ફાળો છે. આજે પણ આપણે તેમને ભારતની મહાન સપૂત અન શૂરવીર તરીકે યાદ કરીએ છીએ. ચંદ્રશેખર આઝાદ ભારતની આઝાદીના મહાન ક્રાન્તિકારી હતા. આ પુસ્તક તેમણે જીવનમાં કરેલ સંઘર્ષ, અંગ્રેજી સામેની તેમની લડાઈ, તેમની બહાદુરી વગેરે વિશે જીણવટપૂર્વક અને તથ્યતાપૂર્વક વાત કરે છે. ચંદ્રશેખર આઝાદના જીવનના અનેક મહત્ત્વના પાસાં આ પુસતક ખોલી આપશે. Call on 9825032340 for queries! #NavbharatSahityaMandir #Books #Reading

Let's Connect

sm2p0