સ્વાદસરિતા, જ્યોતિકા કે. ગજ્જર, 125.00 આ પુસ્તકો રસોઈશાસ્ત્રનું છે. આ પુસ્તકમાં પરિવારમાં રોજબરોજ રાંધી શકાય તેવી અનેક ઉપયોગી રસોઈની ટીપ્સ આપવામાં આવી છે. આ પુસ્તક વાંચીને કોઈ પણ ગૃહિણી સરળતાથી અને સ્વાદિષ્ટ રસોઈ બનાવી શકે તેમ છે. લેખિકા પોતે એક સારી ગૃહિણી છે, માટે તેમણે આ રસોઈને સુંદર રીતે દર્શાવી આપી છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

સ્વાદસરિતા, જ્યોતિકા કે. ગજ્જર, 125.00

આ પુસ્તકો રસોઈશાસ્ત્રનું છે. આ પુસ્તકમાં પરિવારમાં રોજબરોજ રાંધી શકાય તેવી અનેક ઉપયોગી રસોઈની ટીપ્સ આપવામાં આવી છે. આ પુસ્તક વાંચીને કોઈ પણ ગૃહિણી સરળતાથી અને સ્વાદિષ્ટ રસોઈ બનાવી શકે તેમ છે. લેખિકા પોતે એક સારી ગૃહિણી છે, માટે તેમણે આ રસોઈને સુંદર રીતે દર્શાવી આપી છે.

સ્વાદસરિતા, જ્યોતિકા કે. ગજ્જર, 125.00 આ પુસ્તકો રસોઈશાસ્ત્રનું છે. આ પુસ્તકમાં પરિવારમાં રોજબરોજ રાંધી શકાય તેવી અનેક ઉપયોગી રસોઈની ટીપ્સ આપવામાં આવી છે. આ પુસ્તક વાંચીને કોઈ પણ ગૃહિણી સરળતાથી અને સ્વાદિષ્ટ રસોઈ બનાવી શકે તેમ છે. લેખિકા પોતે એક સારી ગૃહિણી છે, માટે તેમણે આ રસોઈને સુંદર રીતે દર્શાવી આપી છે.

Let's Connect

sm2p0