ઇન્ટ્યૂશન, જિતેન્દ્ર અઢિયા, 100.00 માણસને કુદરતે પાંચ ઇન્દ્રિયો આપી છે અને આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તે સ્વાદ વગેરે પારખે છે. પણ તેનામાં સૌથી શક્તિશાળી એવી એક છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય પણ છે. ઇન્ટ્યૂશન એ આપણને કુદરતે આપેલી સર્વોત્તમ ભેટ છે અને આપણા આત્માનો અવાજ છે. આ પુસ્તક વાચકોની છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય જાગૃત કરવાના અને સફળતાના અને સુંદર માર્ગ દર્શાવે છે.

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

ઇન્ટ્યૂશન, જિતેન્દ્ર અઢિયા, 100.00

માણસને કુદરતે પાંચ ઇન્દ્રિયો આપી છે અને આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તે સ્વાદ વગેરે પારખે છે. પણ તેનામાં સૌથી શક્તિશાળી એવી એક છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય પણ છે. ઇન્ટ્યૂશન એ આપણને કુદરતે આપેલી સર્વોત્તમ ભેટ છે અને આપણા આત્માનો અવાજ છે. આ પુસ્તક વાચકોની છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય જાગૃત કરવાના અને સફળતાના અને સુંદર માર્ગ દર્શાવે છે.

ઇન્ટ્યૂશન, જિતેન્દ્ર અઢિયા, 100.00 માણસને કુદરતે પાંચ ઇન્દ્રિયો આપી છે અને આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તે સ્વાદ વગેરે પારખે છે. પણ તેનામાં સૌથી શક્તિશાળી એવી એક છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય પણ છે. ઇન્ટ્યૂશન એ આપણને કુદરતે આપેલી સર્વોત્તમ ભેટ છે અને આપણા આત્માનો અવાજ છે. આ પુસ્તક વાચકોની છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય જાગૃત કરવાના અને સફળતાના અને સુંદર માર્ગ દર્શાવે છે.

Let's Connect

sm2p0