સમૃદ્ધ વાચક અને સક્ષમ વિવેચક શ્રીમતી તેજલ શાહ દ્વારા કરવામાં આવેલાં ‘મૃત્યુંજય’ના રિવ્યુથી ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ હવે એક વિવેચન-શ્રેણીનો આરંભ કરવા જઈ રહ્યું છે. અમારી પ્રકાશન સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત અને વાચકો દ્વારા અત્યંત વખણાયેલાં પુસ્તકોના રિવ્યુ હવેથી વિઝ્યુઅલ ફૉર્મેટમાં અમે આપની સમક્ષ પીરસતાં રહીશું. ‘મહા-અસુર શ્રેણી’ની પ્રથમ નવલકથા ‘મૃત્યુંજય’નો આ વીડિયો રિવ્યુ આપને કેવો લાગ્યો, એ અંગે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવા વિનંતી. ---------------------- ‘મૃત્યુંજય’ નવલકથા પ્રકાશિત થઈ ચૂકી છે, નવભારત સાહિત્ય મંદિરની વેબસાઇટ પરથી નવલકથા ખરીદી શકાશે. એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ પર પણ ઉપલબ્ધ. વાચકમિત્રો ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (98250 32340) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશે. તમારી નકલ આજે જ બૂક કરાવો. https://navbharatonline.com/catalogsearch/result/?q=Mrityunjay Written by: Parakh Bhatt & Raj Javiya Published by: Navbharat Sahitya Mandir Cover-Page designed by: Mauli Buch Munshi

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

સમૃદ્ધ વાચક અને સક્ષમ વિવેચક શ્રીમતી તેજલ શાહ દ્વારા કરવામાં આવેલાં ‘મૃત્યુંજય’ના રિવ્યુથી ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ હવે એક વિવેચન-શ્રેણીનો આરંભ કરવા જઈ રહ્યું છે. અમારી પ્રકાશન સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત અને વાચકો દ્વારા અત્યંત વખણાયેલાં પુસ્તકોના રિવ્યુ હવેથી વિઝ્યુઅલ ફૉર્મેટમાં અમે આપની સમક્ષ પીરસતાં રહીશું.

‘મહા-અસુર શ્રેણી’ની પ્રથમ નવલકથા ‘મૃત્યુંજય’નો આ વીડિયો રિવ્યુ આપને કેવો લાગ્યો, એ અંગે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવા વિનંતી.
----------------------

‘મૃત્યુંજય’ નવલકથા પ્રકાશિત થઈ ચૂકી છે, નવભારત સાહિત્ય મંદિરની વેબસાઇટ પરથી નવલકથા ખરીદી શકાશે. એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ પર પણ ઉપલબ્ધ.

વાચકમિત્રો ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (98250 32340) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશે.

તમારી નકલ આજે જ બૂક કરાવો.

https://navbharatonline.com/catalogsearch/result/?q=Mrityunjay

Written by: Parakh Bhatt & Raj Javiya
Published by: Navbharat Sahitya Mandir
Cover-Page designed by: Mauli Buch Munshi

#gujarati #novel #authors #modern #mythology #thriller #fiction #readers #history #science #romance #politics #business #world #story #words

સમૃદ્ધ વાચક અને સક્ષમ વિવેચક શ્રીમતી તેજલ શાહ દ્વારા કરવામાં આવેલાં ‘મૃત્યુંજય’ના રિવ્યુથી ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ હવે એક વિવેચન-શ્રેણીનો આરંભ કરવા જઈ રહ્યું છે. અમારી પ્રકાશન સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત અને વાચકો દ્વારા અત્યંત વખણાયેલાં પુસ્તકોના રિવ્યુ હવેથી વિઝ્યુઅલ ફૉર્મેટમાં અમે આપની સમક્ષ પીરસતાં રહીશું. ‘મહા-અસુર શ્રેણી’ની પ્રથમ નવલકથા ‘મૃત્યુંજય’નો આ વીડિયો રિવ્યુ આપને કેવો લાગ્યો, એ અંગે કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવવા વિનંતી. ---------------------- ‘મૃત્યુંજય’ નવલકથા પ્રકાશિત થઈ ચૂકી છે, નવભારત સાહિત્ય મંદિરની વેબસાઇટ પરથી નવલકથા ખરીદી શકાશે. એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ પર પણ ઉપલબ્ધ. વાચકમિત્રો ‘નવભારત સાહિત્ય મંદિર’ના કૉન્ટેક્ટ નંબર (98250 32340) પર ફોન કરીને પણ પોતાની નકલ ઘરે બેઠાં મંગાવી શકશે. તમારી નકલ આજે જ બૂક કરાવો. https://navbharatonline.com/catalogsearch/result/?q=Mrityunjay Written by: Parakh Bhatt & Raj Javiya Published by: Navbharat Sahitya Mandir Cover-Page designed by: Mauli Buch Munshi #gujarati #novel #authors #modern #mythology #thriller #fiction #readers #history #science #romance #politics #business #world #story #words

Let's Connect

sm2p0