આ એક વર્કશોપ છે. ત્રણ કલાકમાં આપણે આપણને મળવાનો પ્રયાસ કરીશું. આ તમારી એપોઇન્ત્મેન્ટ છે તમારી સાથે . આ એવું કામ છે જે તમે ધણી વખત કરવાવીચારતા હતા પણ કર્યું નથી !એક બીજા ને ખુબ જ ચાહતા બે જણા જયારે એક બીજાને ફરિયાદ કરવા લાગે - એમના કમ્ફર્ટ નું લેવલ બદલવા લાગે ત્યારે જરૂર છે એક નાનકડા બ્રેક ની .ત્રણ કલાક નો આ બ્રેક તમને એવો સમય અને તક આપશે જ્યાં તમે એનાલિસિસ કરી શકશો તમારું પોતાનું, તમારા લગ્ન જીવનનું તમારા માતાપિતા સાથેના સંબંધોનું અને તમારા સંતાનો સાથે ઘટતા જતા સંવાદનું .. આ કોઈ ગંભીર ભયાનક જ્ઞાન આપતી -તમને ભૂલો બતાવતી વર્ક શોપ નથી અ તો ફન ટાઈમ છે મજા કરવાનો સમય !એક બીજાને જે નથી કહી શકતા એ કહેવાનો સમય એક બીજાને જે નથી પૂછી શકતા એ પૂછવાનો સમય ,એકબીજાને વિષે જે નથી જાણતા એ જાણવાનો સમય અથવા એકબીજા ને જે જણાવી નથી શકતા એ જાણવાનો સમય. બસ તમારે સમય કાઢવો પડશે તમારી બીઝી રૂટીન માંથી। શનિવારની એક સાંજ એકબીજા સાથે ગાળવાનો આ એવો સમય છે જ્યાંથી પાછા ફરતી વખતે તમે કશુક નવું ,કશુક ફ્રેશ, કશુક સુંદર, તમારી અંદર ઉમેરી જશો. જીંદગી ને નવી રીતે જોઈ શકશો. સંબધોને ફરી એક વખત સાફ-સુફ કરીને ચમકાવી શકશો. આપણે બધા વેકેશન લઈએ છીએ તો આ છે તમારું ત્રણ કલાક નું વેકેશન. book your space now for work shop. booksonclick.com 98243 19382 , 98247 25148. 300.00 fee online registration as well http://www.booksonclick.com/seminar-on-relation-ship-p-4711.html તારીખ 27 અપ્રિલ 2013 શનિવાર સાંજે 6 થી 9 સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઓફ ગુજરાત

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

આ એક વર્કશોપ છે. ત્રણ કલાકમાં આપણે આપણને મળવાનો પ્રયાસ કરીશું. આ તમારી એપોઇન્ત્મેન્ટ છે તમારી સાથે . આ એવું કામ છે જે તમે ધણી વખત કરવાવીચારતા હતા પણ કર્યું નથી !એક બીજા ને ખુબ જ ચાહતા બે જણા જયારે એક બીજાને ફરિયાદ કરવા લાગે - એમના કમ્ફર્ટ નું લેવલ બદલવા લાગે ત્યારે જરૂર છે એક નાનકડા બ્રેક ની .ત્રણ કલાક નો આ બ્રેક તમને એવો સમય અને તક આપશે જ્યાં તમે એનાલિસિસ કરી શકશો તમારું પોતાનું, તમારા લગ્ન જીવનનું તમારા માતાપિતા સાથેના સંબંધોનું અને તમારા સંતાનો સાથે ઘટતા જતા સંવાદનું ..

આ કોઈ ગંભીર ભયાનક જ્ઞાન આપતી -તમને ભૂલો બતાવતી વર્ક શોપ નથી અ તો ફન ટાઈમ છે મજા કરવાનો સમય !એક બીજાને જે નથી કહી શકતા એ કહેવાનો સમય એક બીજાને જે નથી પૂછી શકતા એ પૂછવાનો સમય ,એકબીજાને વિષે જે નથી જાણતા એ જાણવાનો સમય અથવા એકબીજા ને જે જણાવી નથી શકતા એ જાણવાનો સમય.

બસ તમારે સમય કાઢવો પડશે તમારી બીઝી રૂટીન માંથી।

શનિવારની એક સાંજ એકબીજા સાથે ગાળવાનો આ એવો સમય છે જ્યાંથી પાછા ફરતી વખતે તમે કશુક નવું ,કશુક ફ્રેશ, કશુક સુંદર, તમારી અંદર ઉમેરી જશો. જીંદગી ને નવી રીતે જોઈ શકશો. સંબધોને ફરી એક વખત સાફ-સુફ કરીને ચમકાવી શકશો. આપણે બધા વેકેશન લઈએ છીએ તો આ છે તમારું ત્રણ કલાક નું વેકેશન.

book your space now for work shop.
booksonclick.com
98243 19382 , 98247 25148.
300.00 fee
online registration as well
http://www.booksonclick.com/seminar-on-relation-ship-p-4711.html
તારીખ 27 અપ્રિલ 2013 શનિવાર સાંજે 6 થી 9
સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઓફ ગુજરાત

આ એક વર્કશોપ છે. ત્રણ કલાકમાં આપણે આપણને મળવાનો પ્રયાસ કરીશું. આ તમારી એપોઇન્ત્મેન્ટ છે તમારી સાથે . આ એવું કામ છે જે તમે ધણી વખત કરવાવીચારતા હતા પણ કર્યું નથી !એક બીજા ને ખુબ જ ચાહતા બે જણા જયારે એક બીજાને ફરિયાદ કરવા લાગે - એમના કમ્ફર્ટ નું લેવલ બદલવા લાગે ત્યારે જરૂર છે એક નાનકડા બ્રેક ની .ત્રણ કલાક નો આ બ્રેક તમને એવો સમય અને તક આપશે જ્યાં તમે એનાલિસિસ કરી શકશો તમારું પોતાનું, તમારા લગ્ન જીવનનું તમારા માતાપિતા સાથેના સંબંધોનું અને તમારા સંતાનો સાથે ઘટતા જતા સંવાદનું .. આ કોઈ ગંભીર ભયાનક જ્ઞાન આપતી -તમને ભૂલો બતાવતી વર્ક શોપ નથી અ તો ફન ટાઈમ છે મજા કરવાનો સમય !એક બીજાને જે નથી કહી શકતા એ કહેવાનો સમય એક બીજાને જે નથી પૂછી શકતા એ પૂછવાનો સમય ,એકબીજાને વિષે જે નથી જાણતા એ જાણવાનો સમય અથવા એકબીજા ને જે જણાવી નથી શકતા એ જાણવાનો સમય. બસ તમારે સમય કાઢવો પડશે તમારી બીઝી રૂટીન માંથી। શનિવારની એક સાંજ એકબીજા સાથે ગાળવાનો આ એવો સમય છે જ્યાંથી પાછા ફરતી વખતે તમે કશુક નવું ,કશુક ફ્રેશ, કશુક સુંદર, તમારી અંદર ઉમેરી જશો. જીંદગી ને નવી રીતે જોઈ શકશો. સંબધોને ફરી એક વખત સાફ-સુફ કરીને ચમકાવી શકશો. આપણે બધા વેકેશન લઈએ છીએ તો આ છે તમારું ત્રણ કલાક નું વેકેશન. book your space now for work shop. booksonclick.com 98243 19382 , 98247 25148. 300.00 fee online registration as well http://www.booksonclick.com/seminar-on-relation-ship-p-4711.html તારીખ 27 અપ્રિલ 2013 શનિવાર સાંજે 6 થી 9 સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ઓફ ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0