પતંગ મારો ઉડે જાય સરરરર..સર ફરરરર...ફર હવાની દોસ્તી ને કિન્નાનો સાથ લઈ આંખેદાર ઉડે આકાશને બાથ દઈ હાંકોટા એના સંભળાય ચરરરર...ચર ચરરરર...ચર અંગડાઈઓ લઈને એ મસ્તીથી ફરતો ફૂદ્દી જોઈને એ તો મનમાં મલકતો ગુલાંટી મારે ને તોફાની થાય સડડડ..સટ સડડડડ...સટ કાનદારના કાન નાખી કાપતો ચટાપટ્ટાને ચિત્ત એ પાડતો ટીંગાતો, લટકાતો હીંડોળા ખાય ભરરર...ભર ભરરર...ભર

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

પતંગ મારો ઉડે જાય
સરરરર..સર ફરરરર...ફર

હવાની દોસ્તી ને કિન્નાનો સાથ લઈ
આંખેદાર ઉડે આકાશને બાથ દઈ
હાંકોટા એના સંભળાય
ચરરરર...ચર ચરરરર...ચર

અંગડાઈઓ લઈને એ મસ્તીથી ફરતો
ફૂદ્દી જોઈને એ તો મનમાં મલકતો
ગુલાંટી મારે ને તોફાની થાય
સડડડ..સટ સડડડડ...સટ

કાનદારના કાન નાખી કાપતો
ચટાપટ્ટાને ચિત્ત એ પાડતો
ટીંગાતો, લટકાતો હીંડોળા ખાય
ભરરર...ભર ભરરર...ભર

પતંગ મારો ઉડે જાય સરરરર..સર ફરરરર...ફર હવાની દોસ્તી ને કિન્નાનો સાથ લઈ આંખેદાર ઉડે આકાશને બાથ દઈ હાંકોટા એના સંભળાય ચરરરર...ચર ચરરરર...ચર અંગડાઈઓ લઈને એ મસ્તીથી ફરતો ફૂદ્દી જોઈને એ તો મનમાં મલકતો ગુલાંટી મારે ને તોફાની થાય સડડડ..સટ સડડડડ...સટ કાનદારના કાન નાખી કાપતો ચટાપટ્ટાને ચિત્ત એ પાડતો ટીંગાતો, લટકાતો હીંડોળા ખાય ભરરર...ભર ભરરર...ભર

Let's Connect

sm2p0