ગુલદસ્તોં સૌને ગમે. પસંદગીના ફુલોને ચૂંટી બનાનવેલો ગુલદસ્તોં ફુલો કરતાં વધારે સુંદર ને સુગંધિત બની જાય છે. બસ, આવી જ વાત ‘જસ્ટ એક મિનિટ...’માં તમને તમારી વર્ષોની જીવનયાત્રાને સમજણ-જ્ઞાનની દિશા બતાવી દે છે. લેખક રાજુ અંધારિયા દરેક સભ્યતાની વાત લઇને આવ્યા છે. જેમ ખાણમાંથી નીકળેલા પથ્થરને હીરો બનાવવા કંઇકેટલી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે તેમ સાશ્વત અને સત્ય-ડાહપણની વાર્તાને ચિંતન-મનનના એરણે ઘડ઼ાવું પડે છે. વ્યાપક વિસ્તારમાં પથરાયેલી ઘટના-પ્રસંગોને ચિંતનના ટીંપણે ટીપાયેલી-ઘડાયેલી વાર્તાને ‘જસ્ટ એક મિનિટ...’માં વાચકો સામે લેખકે મૂકી છે. ‘જસ્ટ એક મિનિટ...’ પુસ્તકની સતત પાંચમી આવૃત્તિ તેનું પ્રમાણ બની રહ્યું કે એક મિનિટના વાચન-આલાપમાં જીવનયાત્રાનું ભાથું બંધાઈ વાચક નિતાંત જીવનસફરનું સુખ માણી શકે છે. તો આજે જ આ પુસ્તકને ખરીદો – વાંચો – વંચાવો અને સ્વજનો, મિત્રો અને ભેટ આપો. આપના સામાજીક પ્રસંગોમાં પણ આપ આ પુસ્તકને આપી જીવનભરનું સ્મૃતિને અંકે કરી દો. જાણીતા બુકસેલર્સ પાસે આ પુસ્તકર ઉપલબ્ધ છે. પુસ્તક ખરીદવા નીચેની લિંક પર અત્યારેજ ક્લિક કરો અને મેળવો 10% વળતર. https://bit.ly/37QWPnr

Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

Navbharat Sahitya Mandir, Gujarati Books Online, Gujarati Book Store, Online Gujarati Books, Gujarati Book, Gujarati Books, Pustak Parva, Balvinod Prakashan, Navratna Enterprise

ગુલદસ્તોં સૌને ગમે. પસંદગીના ફુલોને ચૂંટી બનાનવેલો ગુલદસ્તોં ફુલો કરતાં વધારે સુંદર ને સુગંધિત બની જાય છે. બસ, આવી જ વાત ‘જસ્ટ એક મિનિટ...’માં તમને તમારી વર્ષોની જીવનયાત્રાને સમજણ-જ્ઞાનની દિશા બતાવી દે છે. લેખક રાજુ અંધારિયા દરેક સભ્યતાની વાત લઇને આવ્યા છે. જેમ ખાણમાંથી નીકળેલા પથ્થરને હીરો બનાવવા કંઇકેટલી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે તેમ સાશ્વત અને સત્ય-ડાહપણની વાર્તાને ચિંતન-મનનના એરણે ઘડ઼ાવું પડે છે. વ્યાપક વિસ્તારમાં પથરાયેલી ઘટના-પ્રસંગોને ચિંતનના ટીંપણે ટીપાયેલી-ઘડાયેલી વાર્તાને ‘જસ્ટ એક મિનિટ...’માં વાચકો સામે લેખકે મૂકી છે. ‘જસ્ટ એક મિનિટ...’ પુસ્તકની સતત પાંચમી આવૃત્તિ તેનું પ્રમાણ બની રહ્યું કે એક મિનિટના વાચન-આલાપમાં જીવનયાત્રાનું ભાથું બંધાઈ વાચક નિતાંત જીવનસફરનું સુખ માણી શકે છે. તો આજે જ આ પુસ્તકને ખરીદો – વાંચો – વંચાવો અને સ્વજનો, મિત્રો અને ભેટ આપો. આપના સામાજીક પ્રસંગોમાં પણ આપ આ પુસ્તકને આપી જીવનભરનું સ્મૃતિને અંકે કરી દો. જાણીતા બુકસેલર્સ પાસે આ પુસ્તકર ઉપલબ્ધ છે.

પુસ્તક ખરીદવા નીચેની લિંક પર અત્યારેજ ક્લિક કરો અને મેળવો 10% વળતર.

https://bit.ly/37QWPnr

#NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

ગુલદસ્તોં સૌને ગમે. પસંદગીના ફુલોને ચૂંટી બનાનવેલો ગુલદસ્તોં ફુલો કરતાં વધારે સુંદર ને સુગંધિત બની જાય છે. બસ, આવી જ વાત ‘જસ્ટ એક મિનિટ...’માં તમને તમારી વર્ષોની જીવનયાત્રાને સમજણ-જ્ઞાનની દિશા બતાવી દે છે. લેખક રાજુ અંધારિયા દરેક સભ્યતાની વાત લઇને આવ્યા છે. જેમ ખાણમાંથી નીકળેલા પથ્થરને હીરો બનાવવા કંઇકેટલી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે તેમ સાશ્વત અને સત્ય-ડાહપણની વાર્તાને ચિંતન-મનનના એરણે ઘડ઼ાવું પડે છે. વ્યાપક વિસ્તારમાં પથરાયેલી ઘટના-પ્રસંગોને ચિંતનના ટીંપણે ટીપાયેલી-ઘડાયેલી વાર્તાને ‘જસ્ટ એક મિનિટ...’માં વાચકો સામે લેખકે મૂકી છે. ‘જસ્ટ એક મિનિટ...’ પુસ્તકની સતત પાંચમી આવૃત્તિ તેનું પ્રમાણ બની રહ્યું કે એક મિનિટના વાચન-આલાપમાં જીવનયાત્રાનું ભાથું બંધાઈ વાચક નિતાંત જીવનસફરનું સુખ માણી શકે છે. તો આજે જ આ પુસ્તકને ખરીદો – વાંચો – વંચાવો અને સ્વજનો, મિત્રો અને ભેટ આપો. આપના સામાજીક પ્રસંગોમાં પણ આપ આ પુસ્તકને આપી જીવનભરનું સ્મૃતિને અંકે કરી દો. જાણીતા બુકસેલર્સ પાસે આ પુસ્તકર ઉપલબ્ધ છે. પુસ્તક ખરીદવા નીચેની લિંક પર અત્યારેજ ક્લિક કરો અને મેળવો 10% વળતર. https://bit.ly/37QWPnr #NavbharatSahityaMandir #ShopOnline #Books #Reading #LoveForReading #BooksLove #BookLovers #Bookaddict #Bookgeek #Bookish #Bookaholic #Booklife #Bookaddiction #Booksforever

Let's Connect

sm2p0